Metsäkoneurakointia yrityksille

Metsäkoneurakointi yrityksille on sopimuspohjaista ja tehdään aliurakointina. Stora Enso työllistää yrityksen melkein kokonaan. Metsäkoneurakointi on perinteistä ensiharvennusta, harvennusta ja uudishakkuuta. Metsänhoito ja puutavaran kuljetus kuuluu kiinteänä osana aliurakointiin. Yritysasiakkaille on tärkeää se että aliurakoitsijaan voi luottaa. Luottamus on jatkunut vuodesta toiseen, joka kertoo työn laadusta.